free web creation software

Kaitiakitanga Aa Mauri Ora

1 - Kaitiaki Whenua Ao

2 - Kaitiaki Temepara

3 - Kaitiaki Whanau Ora

4 - Kaitiaki Hapu Ora

5 - Kaitiaki Iwi Ora
... ... ...

6 - Kaitiaki Marae Atea

7 - Kaitiaki Hau Ora

8 - Kaitiaki Kura Kaupapa

9 - Kaitiaki Whare Waananga
... ... ...

Kaitiakitanga is a threefold principle and process.

There are 27 principle and process knowings required to be mastered for Kaitiakitanga Aa Mauri Ora Ki Whakapono.

© Copyright 2009-2018 TE WHARE WAANANGA AUTUROA - All Rights Reserved.