Mobirise

Karakia Pai Maarire

Tikanga E Toru Tekau E Ono O Te Ao Mohio A Te Ao Mahi Whakakite Karaipiture.

1

E tu maatua
Pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

2

Ki raa, tahi, rua, toru, wha, Anaa!
To awa, awa nui, awa roa, poohatu, poohaatu nui, Anaa!
To ara matua, ara matua nui, ara matua roa, ngahere, ngahere nui, Anaa!
To Ngahere roa, poohatu roa, puke, puke nui, puke roa, Anaa!
To maunga, maunga nui, maunga roa, huakau, huakau nui, huakau roa, Anaa!
To taopaoraro, rangaranga te muri, karapu, whakarua, waho, ngaa tangata, Anaa!
Haere mai moo te kai, kato ngaa taane, taka o re te niu, Anaa!
Hema, Tikanga te taa, tuu mate te taa haere mai moo te kai, Anaa!
To rire
Rire, rire Hau!

3

To mai niu koororia, mai merire
To mai niu koororia, mai merire
To mai niu koororia, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

4

To atua koororia, pai maarire
To atua koororia, pai maarire
To atua koororia, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

5

To atua tamaiti koororia, pai maarire
To atua tamaiti koororia, pai maarire
To atua tamaiti koororia, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

6

To atua wairua tapu koororia, pai maarire
To atua wairua tapu koororia, pai maarire
To atua wairua tapu koororia, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

7

To tangi kere paata, mai merire
To tangi kere paata, mai merire
To tangi kere paata, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

8

To tangi kere ti te kooti, mai merire
To tangi kere ti te kooti, mai merire
To tangi kere ti te kooti, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

9

To tangi kere ori kooti, mai merire
To tangi kere ori kooti, mai merire
To tangi kere ori kooti, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

10

E Io Maatua Kore, pai maarire
E Io Maatua Kaore taku
E Io Maatua Kaore taku
E taku awhero manawa
E Io Maatua Kore, pai maarire
E Io Matua Kore taku
E Io Matua Kore taku
E Io Maatua Kore, to ha
To rire
Rire, rire Hau!

11

To hamotoro koororia, mai merire
To hematara koororia, mai merire
To himetere koororia, mai merire
To homitiri koororia, mai merire
To humuturu koororia, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

12

To koniwipu koororia, mai merire
To kanooope koororia, mai merire
To kenawapi koororia, mai merire
To kinewepo koororia, mai merire
To kunuuupa koororia, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

13

To Tumatahuki koororia, pai maarire
To Te Akaakamatua koororia, pai maarire
To Tawhirimatea koororia, pai maarire
To Tukapua kororia, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

14

To Rongomaiwhakata kororia, pai maarire
To Te Mararu koororia, pai maarire
To Rongomaiwaho kororia, pai marire
To Te Arawaru kororia, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

15
To Parauri koororia, pai maarire
To Whana koroorai, pai maarire
To Timutahi koororia, pai maarire
To Mawakenui kororia, pai Maarire
To rire
Rire, rire Hau!

16

To au te maana o Rangaranga Ihimatua koororia
To te maana o Rangaranga Ihimatua koororia to au
To rire
Rire, rire Hau!

17

Haumuumuutanga!

18

E tu maatua
Pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

19

To ngaa mana atua koororia, mai merire
To ngaa maana tangata koororia, mai merire
To ngaa maana whenua koororia, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

20

To ngaa kaupapa koororia, pai maarire
To ngaa kawa koororia, pai maarire
To nga tikanga kororia, pai maarire
To ngaa waia kororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

21

To atua Kiwa koororia, pai maarire
To arua Tawhirimatea koororia, pai maarire
To atua Roake koororia, pai maarire
To toi iho poutama koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

22

To Poutama ranginui koororia, mai merire
To Poutama tangata kororia, mai merire
To Poutama papatuuaanuku kororia, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

23

To atua Roiho koororia, pai maarire
To atua Haepuru kororia, pai maarire
To atua Tangaroa Matua koororia, pai maarire
Te atua Haematua koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

24

To Tikitiki o Ngaa Rangi koororia, pai maarire
To Tiritiri o Matangi koororia, pai maarire
To Rangi Naonao Ariki koororia pai maarire
To Rangi Wanawana koororia, pai maarire
To Ranginui Katika koororia, pai marire
To Rangimata Ura Koororia, pai marire
To Tauru Rangi koororia, pai maarire
To Rangimata Wai koororia, pai maarire
To Rangimaire Kura koororia, pai Maarire
To Rangiparauri koororia, pai Maarire
To rire
Rire Hau!

25

To Io te Hauranga koororia, pai maarire
To Io te Waiwheto koororia, pai maarire
To Io te Ruatahi koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

26

To Io Oomana kororia, pai maarire
To Io te Maharau kororia, pai maarire
To Io Tangatanga koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

27

To Io te Matapou kororia, pai maarire
To Io te Kurahea koororia, pai maarire
To Io te Arumaia koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

28

To Io te Kaiti kororia, pai Maarire
To Io te Ngaitua kororia, pai Maarire
To Io te Urutapu kororia, pai Maarire
To rire
Rire rire Hau!

29

He karanga whakapapa hinengaro
Ki moohiotanga aaritarita

30

I Raa
Kua watea
Hau hau
Pai maarire!

31

To Io Nui koororia, mai merire
To Io Roa koororia, mai merire
To Io Matua koororia, mai merire
To Io te Waananga koororia, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

32

To Io Taketake koororia, pai maarire
To Io Tamauatake koororia, pai maarire
To Io Te Toi O Ngaa Rangi koororia, pai maarire
To Io Mata Putahi koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

33

To Io Mata Ngaro koororia, pai maarire
To Io Mata Wai koororia, pai maarire
To Io Mata Aho koororia, pai maarire
To Io Te Hau E Rangi koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

34

To Io Tikitiki O Rangi koororia, pai maarire
To Io Matua Kore koororia, pai maarire
To Io Te Wairoa kooroia, pai maarire
To Io Te whiwhia koororia, pai maarire
To Te Ahi Taane koororia, pai maarire
To Te Ahi Wahine koororia, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

35

Kia whakakororiatia koe e Io Nui i runga
Rawa te koororia
Te koororia
Te koororia
Rire, rire, rire hau!

36

Kia tina
Tina
Hui e
Taiki ee ii!

© Copyright 2009-2018 TE WHARE WAANANGA AUTUROA - All Rights Reserved.