free site creation software

Karanga Ki a Maria

Karanga ki aa Hine
Kii tonu I te aroha
Te wairua o ihowa ki a koe
Na ka manaaki koe e ihowa
I waenganui ngaa wahine
Ka manaaki ngaa hua oo tou koopu ihu karaiti
Tapu Hine ko te whaea oo ihowa mo maatou ngaa tangata hara
Inaaianei tae noa ki te waa oo maatou mate

To rire

Rire rire hau!

© Copyright 2009-2018 TE WHARE WAANANGA AUTUROA - All Rights Reserved.