how to make your own site for free

Te Kauwae Raro

Auturoa Edition.

ARA: NGA KORERO TATAI O NEHE A NGA RUANUKU O TE WHARE WAANANGA O TE TAIRAAWHITI.

Including The Teachings of Te Matorohanga, Nepia Pohuhu, Pita Kapiti.

Te Kauwae Raro.

The Lower Jaw of Knowledge.

“The elders say there is no one universal system of teaching Te Kauwae Raro. Each Iwi has its own Tohunga, its own college, and its own methods. Their word is thus:"

“Hold steadfastly to our teaching, leave out of consideration that of other tribes. Let their descendants adhere to their teaching and you to ours, so that if you be in error, it is we your relatives who declare it unto you and you are not responsible; and if you are in the right it is we who shall leave to you this valuable property and should have credit thereof.”

“Noreira!”

So begins Ngaa Koorerorero Oo Te Kauwae Raro.

INDEX

Irihia

Uruao Canoe

Tawhiti Roa

Tawhiti Nui

Ira Panga Sails Across The North Pacific

Niwareka

Maui Tiki a Taranga

Nona

Hema

Tawhaki

Wahieroa

Rata i Te Pukenga

Kupe

Tangata Whenua O Aotearoa

The Migration of Toi Te Huatahi to New Zealand

Whatonga Returns To Hawaiki From Rangiatea

The Coming Of Turi From Rangiatea To New Zealand

The Coming of Manaia to New Zealand

Nukutamaroro Returns To Hawaiki

The History Of Tamaahua

Kahu Goes To The Chatham Islands

Te Uru O Manono

Iwipupu and her Celestial Lover

Te Whiti A Poutama

The Monster Moeahu

The Coming of Takitimu Canoe to New Zealand

Hiro

Important Closing Talks

The Sin at Awarua

© Copyright 2009-2018 TE WHARE WAANANGA AUTUROA - All Rights Reserved.