web creation software

Whakaaroaro Rua Tekau Ma Rua

Whakaaroaro Formless State

1) Te Kore.

2) Te Poo.

3) Te Marama.

4) Te Ao.

Whakaaroaro Sublime State

1) Whakaaro Kore.

2) Awhi Awhi Awhi.

3) Aroha.

4) Manaakitanga.

Whakaaroaro Reflective State

1) Hemonga.

2) Io Nui.

3) Ngaa Atua.

4) Angi.

5) Whanonga.

6) Nohohuu.

7) Whakangaa.

8) Tinana.

9) Ranginui.

10) Papatuuaanuku.

Whakaaroaro Elemental State

1) Wairua.

2) Fire.

3) Air.

4) Water.

© Copyright 2009-2018 TE WHARE WAANANGA AUTUROA - All Rights Reserved.