Children of Rangi Potiki and Papatuuaanuku

1. Uru Te Ngangana
2. Roiho
3. Roake
4. Haepuru
5. Haematua
6. Whiro Te Tipua
7. Tawhirimatea
8. Tangaroamatua
9. Kiwa
10. Te Ihorangi
11. Tu Matauenga
12. Te Ikaroa
13. Rakamaomao
14. Rongomaraeroa
15. Tawhirirangi
16. Ruataumata
17. Rongomaiwaho
18. Tiwhanui
19. Punaweko
20. Mauhii
21. Hurumanu
22. Kaukau
23. Te Kuwatawata
24. Takaaho
25. Rongohuakai
26. Rongowhakaata
27. Timutahi
28. Uepoto
29. Peketua
30. Rangahua
31. Kekeriwai
32. Kaupeka
33. Toroiwaho
34. Te Akaakamatua
35. Te Mamaru
36. Tawhana (Tiwhaia)
37. Rangarangaihimatua
38. Mawakenui
39. Te Arawaru
40. Tukapua
41. Hokakoka
42. Tongatonga
43. Tumatatawera
44. Tamateuira
45. Taane Te Hokahoka
46. Te Puwhakahara
47. Parauri
48. Te Rakura
49. Taangaiwaho
50. Raurumatua
51. Uruao
52. Kewa
53. Takaurunga
54. Rongomaitahanui
55. Takatua
56. Paerangi
57. Rongomaiwhakateka
58. Taiepa
59. Tuamatua
60. Uenukurangi
61. Ngananganaarangi
62. Rongomaitaharangi
63. Tumatakaka
64. Turamaramaanuku
65. Tumatarauiri
66. Rongomaituwaho
67. Tumatahuki
68. Taaneitepukenga
69. Tupai (Paia)
70. Ruaumoko

© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.