Iriiringa

1. Ko te atua tooku kaiaarahi

E kore ahau e mahi ana I te kino, ka ponokee ahau ki te mahi tika

Noho tonu I too maatou taha I ngaa waa katoa

Whakamanawatia I a maatou mai I te Timatatanga tae noa ki te mutunga e pa ana ki oou ture

E tino aroha ana maatou ki a koe

E te atua

Me whakapaingia, me whakarite hoki I a maatou

E tuu ana kei mua I too aroaro

Naahau hoki te kororia e te atua

He kororia ki a koe

Whakapaingia te atua

Kororia ki te atua

Rire

Rire Hau!

2. Ka whakamoemititia, ka kororia ki a koe e te atua

Ko Taane tooku matua me he whakahirahira te tamaahine ko Hinenuitepoo

Kia hari katoa te hunga e whakawhirinaki

Noou hoki te kororia e te atua

Kia hari

Ka whakaranua ngaa roimata oo Ranginui me ngaa roimata oo Papatuuaanuku

Ka hangaia ngaa wai taou

Ngaa wai oo te rangimarie

Ngaa wai oo te ora

Ngaa wai oo te aroha

Ngaa wai oo te maramatanga

Whakamanawatia teenei tamaiti

Whakapaingia toona hinengaro, toona tinana me toona wairua hoki

Kororia ki te atua

Ma te atua koe e aarahi, e manaaki I ngaa waa katoa

Kia kore koe e taka ki te hee

Rire

Rire Hau!

3. Ti ti tama

Ti ti tama

Ti ti tama

Ko (ingoa) no (rohe)

Ko (ingoa) oo te Tairaawhiti

Ko (ingoa) oo te Taihauaauru

Ko (ingoa) oo te Taitokerau

Ko (ingoa) oo te Taitonga

Ko (ingoa) no (rohe)

Katahi nei e au ka tukua e koe

Hai kai mo ngaa manu oo te whenua

Hai kai mo ngaa manu oo te moana raanei

No ngaa Rangituuhaahaa ngaa manu

Ma raatou koe e arahi, he rite tonu ki ngaa maatua ki oo raatou tamaariki

Waihoki, ko ngaa pou tekau ma rua

Ko te karanga atu ki a koe

Kia tuu ki mua I a Io Nui

Kia whakapaingia e koe ki runga I te whenua

Ma ngaa tangata koe e manaaki

Rire

Rire hau!

4. He mana tonu na too hoa

Ko (ingoa) no (rohe)

Rire

Rire hau!

Kia tina tina hui e taiki eeei!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.