Iriiringa

1. Ko te atua tooku kaiaarahi
E kore ahau e mahi ana I te kino, ka ponokee ahau ki te mahi tika
Noho tonu I too maatou taha I ngaa waa katoa
Whakamanawatia I a maatou mai I te Timatatanga tae noa ki te mutunga e pa ana ki oou ture
E tino aroha ana maatou ki a koe
E te atua
Me whakapaingia, me whakarite hoki I a maatou
E tuu ana kei mua I too aroaro
Naahau hoki te kororia e te atua
He kororia ki a koe
Whakapaingia te atua
Kororia ki te atua
Rire
Rire Hau!

2. Ka whakamoemititia, ka kororia ki a koe e te atua
Ko Taane tooku matua me he whakahirahira te tamaahine ko Hinenuitepoo
Kia hari katoa te hunga e whakawhirinaki
Noou hoki te kororia e te atua
Kia hari
Ka whakaranua ngaa roimata oo Ranginui me ngaa roimata oo Papatuuaanuku
Ka hangaia ngaa wai taou
Ngaa wai oo te rangimarie
Ngaa wai oo te ora
Ngaa wai oo te aroha
Ngaa wai oo te maramatanga
Whakamanawatia teenei tamaiti
Whakapaingia toona hinengaro, toona tinana me toona wairua hoki
Kororia ki te atua
Ma te atua koe e aarahi, e manaaki I ngaa waa katoa
Kia kore koe e taka ki te hee
Rire
Rire Hau!

3. Ti ti tama
Ti ti tama
Ti ti tama
Ko (ingoa) no (rohe)
Ko (ingoa) oo te Tairaawhiti
Ko (ingoa) oo te Taihauaauru
Ko (ingoa) oo te Taitokerau
Ko (ingoa) oo te Taitonga
Ko (ingoa) no (rohe)
Katahi nei e au ka tukua e koe
Hai kai mo ngaa manu oo te whenua
Hai kai mo ngaa manu oo te moana raanei
No ngaa Rangituuhaahaa ngaa manu
Ma raatou koe e arahi, he rite tonu ki ngaa maatua ki oo raatou tamaariki
Waihoki, ko ngaa pou tekau ma rua
Ko te karanga atu ki a koe
Kia tuu ki mua I a Io Nui
Kia whakapaingia e koe ki runga I te whenua
Ma ngaa tangata koe e manaaki
Rire
Rire hau!

4. He mana tonu na too hoa
Ko (ingoa) no (rohe)
Rire
Rire hau!
Kia tina tina hui e taiki eeei!

© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.