Karakia Hei Whakanoa Makutu

Ko te kanga nui

Ko te kanga roa

Ko te kanga kino heretanga

Ko te nui kanga

Ko te roa kanga

Ko te heretanga kino

Ko te kino heretanga

Ko te kanga roa

Ko te kanga nui

Paiheretanga to wairua tapu

Ngaa piki ngaa heke oo te kore

Haere mai haere mai haere mai ra

To makutu tapu kia kite ahau

Kua mutu te koorerorero

Kino to waha nui

Roto i te po poururu

Roto i te po po

Roto i te po tohukino

Roto i te poururu po

Roto i te po po

Roto i te tohukino po

Roto i te po tohukino

Roto i te po po

Roto i te po poururu

Ko te hau nui

Ko te hau motuhake

Ko ngaa tini hau

Hei titi a toa

Hei titi a tamai

Hei titi matanginui

Hei titi mata ura

Hei titi para uri

Hei titi puhi kura

Hei titi matakaha

Hei titi kauru nui

Hei titi ropo hau

Hei titi apu hau

Hei titi apu nui

Hei titi te apu parauri

Te whanau oo tawhirimaatea raua

Ko paraweranui no ranginaonao

Arikiahau

Ka hinga raatou

Ka mate raatou kia whakama

Te tohunga oo ngaa makutu

Me ngau ia ngaa pohatu hangi

Hei kai moku

Te tapu me te maana

Oo to atua

Oo to karakia

Oo to Tohunga

To rire rire Hau!

Kia Tina Tina Hui E Taiki Eiii!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.