Karakia Mo Whakamoe Taane me Wahine

Tenei au he taane, he tipua, e Hine, e i!

Tenei au he tama, he tipua nau, e Hine e i!

Tenei au he taahu, nahau, e Hine e i!

Tamaua to tinana ki te tama,

Tamaua oo mahara ki tenei taahu ariki, ki a koe, e Hine e i!

Tamaua i te pu, tamau i te weu tamaua te kanoi o Hine ki tenei tama,

Ki tenei taahu nahau, e Hine e i!

Nahau, nahaku, he tawhito ki tenei tama Hine One e i!

Whakapiri mai, whakapiri atu tenei tama, ki tena Hine One e i!

Ka tamaua i roto i tenei tama,

Ka tamaua ki waho ki tenei tama, e Hine One e i!

Piripiri kita, kita tena hine, ki tenei tama, e Hine e i!

Wareware i te pu wawa,

Wareware i te pu na ngaa tama kia koe, e Hine One e i!

Kei te pu oo te kore,

Kei te pu oo te kore te whiwhia kei te pu oo te kore te rawea,

Ki ena tama, e Hine One e i!

He taautanga, he tahuriranga, he tirohanga,

He karipitanga no oo whatu, no oo mahara poko te whiwhia ko tenei tama anake e Hine One e i!

Nau mai he wai taua, he kahu taua, he hoa taua, he tungane, he tuahine taua,

He taahu piripiri taua, e Hine One e i!

He taahu piri taua, he taahu koakoa taua,

Nahau, mahaku, e Hine One e i!

Nawai te kore na, nahau, nawai te tau ke, nahau,

Nawai te mihi kore, nahau, nawai te tarawehi, ahau,

Nawai tetaraongaonga, nahau, nawai te kore te whiwhia, te rawea

Ki Hine One ki era tama, e Hine One e i!

He hine tamaua i roto, tamaua i te mahara tamaua i oo whatu,

Tamaua i to waha, tamaua i to tinana ki tenei tama nahau, he tama aropiri,

He tama arotau, he tamatuawhiawhi nau ko tenei taane,

Ko tenei Taane Nui a Rangi, ko tenei Taane Matua nahau e Hine e i!

Rire

Rire

Rire Hau!

Kia tina tina hui e taiki eiii!

E Hine!

Tenei au te tau atu nei i taku matua,

He mata tipua, he mata na Io,

He mata na ngaa atua oo runga,

Ki a koe e Hine e i!

I aua kia hahana i waho,

Kia hahana i roto i te paepae,

Ou karihi i te pae ahi,

Kia hahana i ou puapua,

I roto to karihi,

Kia hahana i oo werewere,

I roto oo to karihi,

Kia hahana i to katitohe,

I roto oo karihi,

Kia hahana i a mauhi,

I roto oo karihi,

Kia hahana i a maunene,

I roto oo karihi katitohe,

E tiki e i!

Rire

Rire

Rire Hau!

Kia tina tina hui e taiki eiii!

Taane Matua e i! i ahuahua mai tiki ahua,

Mai tiki nui, tiki roa, ahua mai kia toro te ihiihi,

Kia toro te ahuahua, kia toro te uaua,

Kia toro te akaaka nui, te akaaka tai kaha o tiki,

E Taane Matua e i!

Tenei to ara ko te pu o Hine One, e tiki e i!

Waerea i roto, waerea i te paepae uri,

Waerea i te puapua, waerea i te werewere,

Waerea i te katitohe, waerea i a mauhi,

Tukia i roto he ngaokotanga, he tapuhitanga,

He kotamutanga nou, e karihi,

E tiki e i!

Rire

Rire

Rire Hau!

Kia tina tina hui e taiki eiii!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.