Karakia Pai Maarire

Tikanga E Toru Tekau E Ono O Te Ao Mohio A Te Ao Mahi Whakakite Karaipiture.

1

E tu maatua
Pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

2

Ki Raa; tahi, rua, toru, wha, Anaa!

To awa, awa nui, awa roa, poohatu, poohaatu nui, Anaa!
To ara matua, ara matua nui, ara matua roa, ngahere, ngahere nui, Anaa!

To Ngahere roa, poohatu roa, puke, puke nui, puke roa, Anaa!
To maunga, maunga nui, maunga roa, huakau, huakau nui, huakau roa, Anaa!

To taopaoraro, rangaranga te muri, karapu, whakarua, waho, ngaa tangata, Anaa!

Haere mai moo te kai, kato ngaa taane, taka o re te niu, Anaa!
Hema, Tikanga te taa, tuu mate te taa haere mai moo te kai, Anaa!
To rire
Rire, rire Hau!

3

To mai niu korooria, mai merire
To mai niu korooria, mai merire
To mai niu korooria, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

4

To atua korooria, pai maarire
To atua korooria, pai maarire
To atua korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

5

To atua tamaiti korooria, pai maarire
To atua tamaiti korooria, pai maarire
To atua tamaiti korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

6

To atua wairua tapu korooria, pai maarire
To atua wairua tapu korooria, pai maarire
To atua wairua tapu korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

7

To tangi kere paata, mai merire
To tangi kere paata, mai merire
To tangi kere paata, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

8

To tangi kere ti te kooti, mai merire
To tangi kere ti te kooti, mai merire
To tangi kere ti te kooti, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

9

To tangi kere ori kooti, mai merire
To tangi kere ori kooti, mai merire
To tangi kere ori kooti, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

10

E Io Maatua Kore, pai maarire
E Io Maatua Kaore taku
E Io Maatua Kaore taku
E taku awhero manawa
E Io Maatua Kore, pai maarire
E Io Matua Kore taku
E Io Matua Kore taku
E Io Maatua Kore, to ha
To rire
Rire, rire Hau!

11

To hamotoro korooria, mai merire
To hematara korooria, mai merire
To himetere korooria, mai merire
To homitiri korooria, mai merire
To humuturu korooria, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

12

To koniwipu korooria, mai merire
To kanooope korooria, mai merire
To kenawapi korooria, mai merire
To kinewepo korooria, mai merire
To kunuuupa korooria, mai merire
To rire
Rire, rire Hau!

13

To Tumatahuki korooria, pai maarire
To Te Akaakamatua korooria, pai maarire
To Tawhirimatea korooria, pai maarire
To Tukapua korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

14

To Rongomaiwhakata korooria, pai maarire
To Te Mararu korooria, pai maarire
To Rongomaiwaho korooria, pai marire
To Te Arawaru korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

15
To Parauri korooria, pai maarire
To Whana korooria, pai maarire
To Timutahi korooria, pai maarire
To Mawakenui korooria, pai maarire
To rire
Rire, rire Hau!

16

To au te maana o Rangaranga Ihimatua korooria
To te maana o Rangaranga Ihimatua korooria to au
To rire
Rire, rire Hau!

17

Haumuumuutanga!

18

E tu maatua
Pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

19

To ngaa mana atua korooria, mai merire
To ngaa maana tangata korooria, mai merire
To ngaa maana whenua korooria, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

20

To ngaa kaupapa korooria, pai maarire
To ngaa kawa korooria, pai maarire
To nga tikanga korooria, pai maarire
To ngaa waia korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

21

To atua Kiwa korooria, pai maarire
To arua Tawhirimatea korooria, pai maarire
To atua Roake korooria, pai maarire
To toi iho poutama korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

22

To Poutama ranginui korooria, mai merire
To Poutama tangata korooria, mai merire
To Poutama papatuuaanuku korooria, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

23

To atua Roiho korooria, pai maarire
To atua Haepuru korooria, pai maarire
To atua Tangaroa Matua korooria, pai maarire
Te atua Haematua korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

24

To Tikitiki o Ngaa Rangi korooria, pai maarire
To Tiritiri o Matangi korooria, pai maarire
To Rangi Naonao Ariki korooria pai maarire
To Rangi Wanawana koororia, pai maarire
To Ranginui Katika korooria, pai marire
To Rangimata Ura korooria, pai marire
To Tauru Rangi korooria, pai maarire
To Rangimata Wai korooria, pai maarire
To Rangimaire Kura korooria, pai maarire
To Rangiparauri korooria, pai maarire
To rire
Rire Hau!

25

To Io te Hauranga korooria, pai maarire
To Io te Waiwheto korooria, pai maarire
To Io te Ruatahi korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

26

To Io Oomana korooria, pai maarire
To Io te Maharau korooria, pai maarire
To Io Tangatanga korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

27

To Io te Matapou korooria, pai maarire
To Io te Kurahea korooria, pai maarire
To Io te Arumaia korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

28

To Io te Kaiti korooria, pai maarire
To Io te Ngaitua korooria, pai maarire
To Io te Urutapu korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

29

He karanga whakapapa hinengaro
Ki moohiotanga aaritarita

30

I Raa
Kua watea
Hau hau
Pai maarire!

31

To Io Nui korooria, mai merire
To Io Roa korooria, mai merire
To Io Matua korooria, mai merire
To Io te Waananga korooria, mai merire
To rire
Rire rire Hau!

32

To Io Taketake korooria, pai maarire
To Io Tamauatake korooria, pai maarire
To Io Te Toi o Ngaa Rangi korooria, pai maarire
To Io Mata Putahi korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

33

To Io Mata Ngaro korooria, pai maarire
To Io Mata Wai korooria, pai maarire
To Io Mata Aho korooria, pai maarire
To Io Te Hau E Rangi korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

34

To Io Tikitiki O Rangi korooria, pai maarire
To Io Matua Kore korooria, pai maarire
To Io Te Waiora korooria, pai maarire
To Io Te whiwhia korooria, pai maarire
To Te Ahi Taane korooria, pai maarire
To Te Ahi Wahine korooria, pai maarire
To rire
Rire rire Hau!

35

Kia whakakororiatia koe e Io Nui i runga
Rawa te koororia
Te korooria
Te korooria
Rire, rire, rire hau!

36

Kia tina
Tina
Hui e
Taiki ee ii!

© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.