Karakia Pai Maarire

Tikanga E Toru Tekau E Ono O Te Ao Mohio A Te Ao Mahi Whakakite Karaipiture.

1

E tu maatua

Pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

2

Ki Raa; tahi, rua, toru, wha, Anaa!

To awa, awa nui, awa roa, poohatu, poohaatu nui, Anaa!

To ara matua, ara matua nui, ara matua roa, ngahere, ngahere nui, Anaa!

To Ngahere roa, poohatu roa, puke, puke nui, puke roa, Anaa!

To maunga, maunga nui, maunga roa, huakau, huakau nui, huakau roa, Anaa!

To taopaoraro, rangaranga te muri, karapu, whakarua, waho, ngaa tangata, Anaa!

Haere mai moo te kai, kato ngaa taane, taka o re te niu, Anaa!

Hema, Tikanga te taa, tuu mate te taa haere mai moo te kai, Anaa!

To rire

Rire, rire Hau!

3

To mai niu korooria, mai merire

To mai niu korooria, mai merire

To mai niu korooria, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

4

To atua korooria, pai maarire

To atua korooria, pai maarire

To atua korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

5

To atua tamaiti korooria, pai maarire

To atua tamaiti korooria, pai maarire

To atua tamaiti korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

6

To atua wairua tapu korooria, pai maarire

To atua wairua tapu korooria, pai maarire

To atua wairua tapu korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

7

To tangi kere paata, mai merire

To tangi kere paata, mai merire

To tangi kere paata, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

8

To tangi kere ti te ko oti, mai merire

To tangi kere ti te ko oti, mai merire

To tangi kere ti te ko oti, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

9

To tangi kere ori ko oti, mai merire

To tangi kere ori ko oti, mai merire

To tangi kere ori ko oti, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

10

E Io Maatua Kore, pai maarire

E Io Maatua Kaore taku

E Io Maatua Kaore taku

E taku awhero manawa

E Io Maatua Kore, pai maarire

E Io Matua Kore taku

E Io Matua Kore taku

E Io Maatua Kore, to ha

To rire

Rire, rire Hau!

11

To hamotoro korooria, mai merire

To hematara korooria, mai merire

To himetere korooria, mai merire

To homitiri korooria, mai merire

To humuturu korooria, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

12

To koniwipu korooria, mai merire

To kanooope korooria, mai merire

To kenawapi korooria, mai merire

To kinewepo korooria, mai merire

To kunuuupa korooria, mai merire

To rire

Rire, rire Hau!

13

To Tumatahuki korooria, pai maarire

To Te Akaakamatua korooria, pai maarire

To Tawhirimatea korooria, pai maarire

To Tukapua korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

14

To Rongomaiwhakata korooria, pai maarire

To Te Mararu korooria, pai maarire

To Rongomaiwaho korooria, pai marire

To Te Arawaru korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

15

To Parauri korooria, pai maarire

To Whana korooria, pai maarire

To Timutahi korooria, pai maarire

To Mawakenui korooria, pai maarire

To rire

Rire, rire Hau!

16

To au te maana o Rangaranga Ihimatua korooria

To te maana o Rangaranga Ihimatua korooria to au

To rire

Rire, rire Hau!

17

Haumuumuutanga!

18

E tu maatua

Pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

19

To ngaa mana atua korooria, mai merire

To ngaa maana tangata korooria, mai merire

To ngaa maana whenua korooria, mai merire

To rire

Rire rire Hau!

20

To ngaa kaupapa korooria, pai maarire

To ngaa kawa korooria, pai maarire

To nga tikanga korooria, pai maarire

To ngaa waia korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

21

To atua Kiwa korooria, pai maarire

To arua Tawhirimatea korooria, pai maarire

To atua Roake korooria, pai maarire

To toi iho poutama korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

22

To Poutama ranginui korooria, mai merire

To Poutama tangata korooria, mai merire

To Poutama papatuuaanuku korooria, mai merire

To rire

Rire rire Hau!

23

To atua Roiho korooria, pai maarire

To atua Haepuru korooria, pai maarire

To atua Tangaroa Matua korooria, pai maarire

Te atua Haematua korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

24

To Tikitiki o Ngaa Rangi korooria, pai maarire

To Tiritiri o Matangi korooria, pai maarire

To Rangi Naonao Ariki korooria pai maarire

To Rangi Wanawana koororia, pai maarire

To Ranginui Katika korooria, pai marire

To Rangimata Ura korooria, pai marire

To Tauru Rangi korooria, pai maarire

To Rangimata Wai korooria, pai maarire

To Rangimaire Kura korooria, pai maarire

To Rangiparauri korooria, pai maarire

To rire

Rire Hau!

25

To Io te Hauranga korooria, pai maarire

To Io te Waiwheto korooria, pai maarire

To Io te Ruatahi korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

26

To Io Oomana korooria, pai maarire

To Io te Maharau korooria, pai maarire

To Io Tangatanga korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

27

To Io te Matapou korooria, pai maarire

To Io te Kurahea korooria, pai maarire

To Io te Arumaia korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

28

To Io te Kaiti korooria, pai maarire

To Io te Ngaitua korooria, pai maarire

To Io te Urutapu korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

29

He karanga whakapapa hinengaro

Ki moohiotanga aaritarita

30

I Raa

Kua watea

Hau hau

Pai maarire!

31

To Io Nui korooria, mai merire

To Io Roa korooria, mai merire

To Io Matua korooria, mai merire

To Io te Waananga korooria, mai merire

To rire

Rire rire Hau!

32

To Io Taketake korooria, pai maarire

To Io Tamauatake korooria, pai maarire

To Io Te Toi o Ngaa Rangi korooria, pai maarire

To Io Mata Putahi korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

33

To Io Mata Ngaro korooria, pai maarire

To Io Mata Wai korooria, pai maarire

To Io Mata Aho korooria, pai maarire

To Io Te Hau E Rangi korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

34

To Io Tikitiki O Rangi korooria, pai maarire

To Io Matua Kore korooria, pai maarire

To Io Te Waiora korooria, pai maarire

To Io Te whiwhia korooria, pai maarire

To Te Ahi Taane korooria, pai maarire

To Te Ahi Wahine korooria, pai maarire

To rire

Rire rire Hau!

35

Kia whakakororiatia koe e Io Nui i runga

Rawa te koororia

Te korooria

Te korooria

Rire, rire, rire hau!

36

Kia tina

Tina

Hui e

Taiki ee ii!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.