Karakia Mo Te Nehu

I te mea kua pai ki Io Nui

Kaha rawa te tango atu i te wairua

o to tatou whanunga i roto i teenei ao

Ka tukuna e tataou tona tinana [ingoa]

Ki te kopua o to tatou tipuna Papatuuanuku


He oneone ki te oneone

He pungarehu ki te pungarehu

He nehu ki te nehu


Me te tumanako ano ki te aranga nui

o te raa whakamutunga

Me te oranga hoki o te ao ka puta nei

I runga hoki i to tatou ariki Io Nui


Kia whakakorooriatia koe e Io Nui i runga rawa te Korooria

Te Korooria

Te Korooria!


Rire

Rire

Rire Hau!


Kia tina tina hui e taiki eiii!


© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.