Karakia Mo Te Nehu

I te mea kua pai ki Io Nui

Kaha rawa te tango atu i te wairua o to tatou whanunga i roto i teenei ao

Ka tukuna e tataou tona tinana [ingoa]

Ki te kopua o to tatou tipuna Papatuuanuku

He oneone ki te oneone

He pungarehu ki te pungarehu

He nehu ki te nehu

Me te tumanako ano ki te aranga nui o te raa whakamutunga

Me te oranga hoki o te ao ka puta nei

I runga hoki i to tatou ariki Io Nui

Kia whakakorooriatia koe e Io Nui i runga rawa te Korooria

Te Korooria

Te Korooria!

Rire

Rire

Rire Hau!

Kia tina tina hui e taiki eiii!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.