Karanga Ki a Hine

Karanga ki aa Hine

Kii tonu I te aroha

Te wairua o ihowa ki a koe

Na ka manaaki koe e ihowa

I waenganui ngaa wahine

Ka manaaki ngaa hua oo tou koopu ihu karaiti

Tapu Hine ko te whaea oo ihowa mo maatou ngaa tangata hara

Inaaianei tae noa ki te waa oo maatou mate

To rire

Rire rire hau!

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.