Kaupeka oo Te Raa

THE SOLAR MONTHS

1. Ao Nui – (June) Maaruaroa o Takurua Hotoke (Takurua Waipu) -winter solstice- Matariki, Puanga.

2. Te Aho Turuturu – (July) war of the gods begins.

3. Te Iho Matua – (August) war of the gods ends.

4. Taperewai – (September) Rite o Te Raa me Te Poo Koanga Mahuru -spring equinox- Whakaahu, Parearohi -the shimmering heat is seen-.

5. Tatau Urutahi – (October) Whakaahu, Pipiwharauroa return to mainland.

6. Tatau Uruora – (November) Autahi, Puanga, Matariki, Tautoru, Whakaahu, Patiki.

7. Akaaka Nui – (December) Maaruaroa o Raumati (Warutuhoehoe) -summer solstice- Uruao, Rehua.

8. Ahuahu Mataroa – (Janurary) fruits are set, Tautoru, Matiti.

9. Te Ihonui – (February) Ruhi.

10. Putokinui oo Tau – (March) Rite o Te Raa me Te Poo Ngaa Huru -autumn equinox- crop lifting begins.

11. Tikaka Muturangi – (April) Te Whare Waananga Auturoa begins, Whaanui is in the north prior to sunrise, Tawera is due east as the morning star, Hine Nui te Poo is due west. 
 
12. Uruwhenua – (May

© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.