Ngaa Atua Oo
Te Whare Waananga

1. Uru Te Ngangana - Atua of Time.

2. Roiho - Atua of Time.

3. Roake - Atua of Time.

4. Hae Puru - Atua of the confines of Ranginui a Taa Maaku.

5. Rakamaomao - Atua of the confines of Ranginui a Taa Maaku.

6. Kaukau - Atua of the confines of Ranginui a Taa Maaku.

7. Te Ikaroa - Atua of Te Whanau Puhi.

8. Tawhirirangi - Atua of Te Whanau Puhi.

9. Tongatonga - Atua of Te Whanau Puhi.

10. Rongomaitahanui - Atua of Autahi and Left Hand of the Milky Way.

11. Rongomaitaharangi - Atua of Tamanui Te Raa and Right Hand of the Milky Way.

12. Whiro Te Tipua - Atua of Rarohenga and Insects.

13. Ruamoko - Atua of Rarohenga and Volcanoes.

14. Punaweko - Atua of Birds.

15. Hurumanu - Atua of Birds.

16. Taane Te Hokahoka - Atua of Birds.

17. Te Kauwatawata - Atua of the descent to Rarohenga.

18. Te Akaakamatua - Atua of the descent to Rarohenga.

19. Te Mamaru - Atua of Clouds of Heaven.

20. Mawakenui. Atua of Clouds of Heaven.

21. Tumatakaka - Atua of Lightening.

22. Tama Te uira - Atua of Lightening.

23. Tawhirimatea - Atua of Winds.

24. Kiwa - Atua of Waters.

25. Te Ihorangi - Atua of Snow.

26. Peketua - Atua of Ngaa Poo and The Germ of Ngaa Atua.

27. Tupai - Atua of Te Ahi Tapu.

28. Tu Matauenga - Atua of War.

29. Rongomaiwaho - Atua of Peace.

30. Tangaroamatua - Atua of Water Beings.

31. Tumatua - Atua of Rocks and Stones.

32. Taane i Te Pukenga - Atua of Forests and Woods.

33. Rongomaraeroa - Atua of Cultivated and Uncultivated crops.

34. Takaaho - Atua of Taniwha.

35. Parauri - Atua of Te Tuhi.

36. Uruao - Atua of Heralds.

© Copyright 2007-2020 Auturoa - All Rights Reserved.