Te Poo Kaupeka

THE THIRTY NIGHTS OF THE MOON

i. Whiro - (new moon)

ii. Tirea

iii. Hoata

iv. Oue

v. Okoro

vi. Tamate a Tutahi

vii. Tamate a Turua

viii. Tamate a Tutoru

ix. Tamate a Tuwha

x. Ari

xi. Huna

xii. Maaure

xiii. Maawharu

xiv. Ohu

xv. Atua

xvi. Oturu - ( full moon)

xvii. Rakau Matohi

xviii. Takirau

xix. Oike

xx. Korekore Tutahi

xxi. Korekore Turua

xxii. Korekore Piri Ki Ngaa Tangaro.

xxiii. Tangaroa Amua

xxiv. Tangaroa Roto

xxv. Tangaroa Kiokio

xxvi. Tangaroa Whakapau

xxvii. Oo Taane 

xxviii. Oo Rongonui - (plant kumara)

xxix. Mauri

xxx. Mutuwhenua 

© Copyright 2007-2020 Te Whare Waananga Auturoa - All Rights Reserved.