Ua Rongopai

Te Ua Haumene  Horopapera Tuwhakararo

1823 - 1866

UA RONGOPAI

Ko te tahi o ngaa upoko.

He koorero teenei no te tiimatanga o te manaakitanga a te Atua i a ia i mua ake nei.

Koia teenei ka tiimata nei i te tahi.

UPOKO TAHI

Hepetema, 1 o ngaa raa, 1862.

Ka kawea te aroha o te Atua ki toona iwi, Tuu Kiri Kau, Motu Tuu Haawhe.

Kiihai i moohiotia e te hinengaro o te tangata, koia anoo i kiia ai toona ingoa ko Tuu Wareware.

I reira anoo ngaa raa o te tautohe me te whakaaro i te hinengaro o te taangata.

I mea ahau kia kawea te rongo o te kaipuke ki te ruunganga [sic] a Iingiki Tawhiao Pootatau.

Heoi, kiihai teenaa kupu i paingia e te hinengaro o te taangata.

No te iwa o ngaa raa o taua marama ka puta mai ki a au te anahera a Ihowa, ka mea, kia nohopuku ahau mo te hara a te iwi.

Aa, kotahi raa i nohopuku ai ahau.

I taua raa anoo ka tangohia ahau e ia i roto i ngaa ringaringa o ngaa tamariki kee, e koorero teka nei oo raatou mangai.

Aa, kiihai i tirohia taku peeheatanga e taku iwi; i mahara hoki raatou he poorangi ahau.

Aa, he mea whakamahara hoki ahau e te Atua kia kawea ki te hauaauru taku iwi, he mea kia whakatoia ahau e aku iwi.

Heoi, kiihai ooku maatua i mahara ki te peewheatanga o Pita, i uakina ai te tatau o te whare herehere e te anahera a Ihowa, aa, wetekia ana oona herenga.

E toru aku herenga ki ngaa mekameka, e toru hoki ngaa wetekanga a te anahera.

Aa, tee mahara ki taa raatou i mea ai; tukituki[a] ana ahau e raatou, a, whakahekea ana te toto hara kore.

E hoa maa, he mea tono na te Wairua ki toona anahera kia whakakitea te oranga ki teenei whakatupuranga, peeraa hoki ki a Hoani, I whakakitea ki a ia e te Wairua ki te motu o Patamo.

Naana hoki i koorero te ingoa o te Karaiti me ngaa mea katoakia kiia i kitea e ia.

Aa, ko taua Ruura anoo hoki kua puta mai nei ki a koutou, aae, e koorero nei anoo ki a koutou i te oranga ki tana iwi.

Kia manaakitia te ingoa a Ihowa i waenganui o te ao.

Koia e aarahi nei i a koe ki ngaa kapua.

Kua kite e ahau te koohiwi anahera tokowhaa e tuu ana i ngaa pito e whaa o te whenua, e mea ana, Kia kaua e pupuhi te hau ki te moana, kaua ki te motu, kaua ki ngaa raakau.

I kitea hoki e ahau i Koohiwi, ko Tama Ruura toona ingoa, ki a ia hoki te hiiri o te Atua ora, ka karanga ia, ka mea, Kaua e whakakinoa te motu, kaua te iwi, ka hiiri hoki ahau i ngaa pononga a te Atua ki oo raatou rae.

Aa, kua whakakitea mai anoo ki a au he aohau, me tana kupu e mea ana, Ahakoa ra, e kore e whakamutua taku aroha, e kore taku pono e hee.

E kore anoo hoki e whakaputaina keetia te mea puta atu.

He mea hoonore te mea puta atu, he mea hoonore te mea homai noa ki toona iwi, Tuu Kiri Kau, Motu Tuu Haawhe.

Heoi anoo, na Te Ua Haumene.

Ko ngaa koorero teenei o te putanga mai o te Atua ki a Te Ua, araa o te anahera o Ihowa ki a ia i te whare herehere.

Hepetema, 1 o ngaa raa, 1862.

Te tahi o ngaa upoko, te raa o te Kapenga.

Kei hoki ki te Whare o Taapeta, engari e hoki ki te Whare o Heema.

Kua kapea hoki te iooka taimaha; koia te kupu o te Kapenga. Kua hoki ahau ki taku maataamuatanga.

Kua kapea e au ngaa mea whakawai, araa te iooka taimaha a ngaa Paarihi a ngaa Haaruki.

Kia whakakoororiatia koe e te Atua e tuu nei koe i te tuanui o te ao.

Naau te koororia, rire rire hau.

... ... ...

UA RONGOPAI 

CHAPTER 1

The first of the chapters, which is an account from the beginning of God’s blessing upon him before now.

Here, then, begins the first.

The love of God was carried to his people, Standing Naked, the Island in Two Halves.

It was not understood by the mind of man, and thus he was called Standing forgetful.

Then indeed were the days of dispute and wondering in the mind of men.

I said, let the news of the ship be carried to the council of King Tawhiao Potatau.

But this word was not acceptable to the mind of men.

On the ninth of the days of that month the angel of the Lord appeared unto me, and he told me to fast for the sins of my people.

And for one day I fasted.

And on that day he delivered me into the hands of strange children, whose mouths speak falsehood.

And my people did not understand my situation; indeed, they thought I was mad.

But it was God’s will that my people be carried to the west, that I might be mocked by my tribes.

For my elders did not remember the circumstances of Peter, for whom the door of the prison house was opened by the angel of the Lord, and his bonds loosed.

Three times was I bound in chains, and three times the angel loosed them.

And they knew not what they did; they beat me, and innocent blood was shed.

Friends, it was signified by the Spirit to his angel, that salvation might be revealed to this generation, as it was to John, when it was revealed to him by the Spirit on the Isle of Patmos.

It was he also who uttered the name of Christ, and all the things spoken of which he saw.

And it is that same Ruler who has come forth to you, yea, and speaks to you of the salvation of his people.

Let the name of the Lord be praised throughout the world.

He it is who guides you with clouds.

And I saw the forms of four angels standing on the four corners of the earth, saying, Let not the wind blow on the sea nor on the land nor on any tree.

I saw also the form of one whose name is Son-Ruler, having with Him the seal of the living God, and he cried out, saying, Hurt not the land, neither the people, till I seal the servants of our God on their foreheads.

And there was revealed to me a spirit, and his word that he spoke was, nevertheless, my love will never end, my truth will never fail.

Neither shall that which has come forth be put aside; it is an honourable thing, freely given to his people, Standing Naked, in the Island in Two Halves.

That is all; by Te Ua Haumene.

These are the accounts of God’s appearances to Te Ua, that is, of the angel of the Lord to him in the prison house.

September, 1st of the days, 1862.

The first of the chapters, the day of the Casting Off.

Do not return to the House of Japheth, but return to the House of Shem.

The heavy yoke has been cast off; that is the word of the Casting Off.

I have returned to my birthright.

I have cast off enticements, namely, the heavy yoke of the Pharisees and Sadducees.

May you be glorified, O God, standing upon the roof of the world. Yours is the glory, rire rire hau.

... ... ...

UPOKO RUA

Haanuere 13, 1863.

He kupu teenei mo ngaa minita, mo Te Waitere, mo Te Kooti, mo Paraone, mo ia minita mo ia minita e noho ana ki te motu.

Kia hoki Pai Maarire raatou ki taawaahi, hoki Pai Maarire, no te mea kua tuarua te hamumutanga a Atua Maarire ki a au kia whakahokia tana iwi Wareware, Tuu Kiri Kau, Motu Tuu Haawhe, araa, ki tana homaitanga ki a Te Aaperahama, no te mea ko te Iharaaira teenei.

Ko te kino whakawaho raaua ko te mangu o tua iho, no te mea naana mangu, naana maa.

Koia Koohiwi kotahi ko Atua Maarire.

Ko te taunu anake te hee, no te mea kaaore te maa e aahei kia taunu ki te mangu me te mangu ki te maa.

Koia ko teehea ko te aahua i Taranaki maunga?

Koia teehea?

Maa, mangu?

Ki te maa o te pepa, ina tuhituhia nei e Heemi Kaka Tohu raaua ko Te Ao Katoa.

Koia teehea ko te aahua i te koohiwi e moe nei ia?

Marino raaua ko Tiaho.

Ko Hai Peeti teenaa, ko Wahine Maaori.

Koia Pootiwha teenaa.

E mea ana koia koe, kei te haurangi ahau.

Ki ahau, ko taa wai kai he waipiro e kai ai?

He kai anoo te koohiwi.

Ma te taangata te hee; koia Koohiwi te aata kai maarire.

E kiia nei e te akoranga whakatewhatewha, i waiho ai ngaa kupu whakarite e Atua Maarire hei aarai atu i a Atua ma te akoranga horihori.

Koia ko Minita raatou, ko Monita, koia ko au nei anoo i ngaa tau i mahue atu i tua o te whiu hoari.

I te tau mutunga o taua whiu ka tiimata te whawhai koorero.

Ko te tino whawhai ia e mate ai te motu nei, me i kore te iwi Taranaki raaua ko te iwi Ngaati Ruanui hei haapai i te mana Kiingi i runga i te maarohirohi o te hamumu.

Koia Koohiwi ko te aukati e huaina nei ko Te Puru o Houtaiki raaua ko Tuu Tangata Kino, i te whakatokerau maarire.

Whakaae, e Iwi Poorewarewa, ki te kimi ritenga o Atua Maarire hei aawhina i toona iwi Wareware, Tuu Kiri Kau, ko Motu Tuu Haawhe.

E hoki ki muri, ki te waa o ngaa kaumaatua, e tupu ai te tangata ra, huri ngaa turi ki te koohamo, kaatahi ka mate te tangata.

Ko taa Atua Maarire ia ritenga.

Ko Ngangau anake te hee; ko Tahuri Ake ka kai anoo i a raaua.

Ko teenaa, whakaherea atu.

Engari, ngaa painga atawhai te waiata maarire, te haka maarire, te oriori maarire, te taa moko maarire, te taa ngutu maarire, kauae maarire, koia aa hui.

Ka rapua [a] Hai Peeti, ko ngaa taangata Maaori raaua ko Waahine Maaori.

Na, teetehi mea hei whakarere makutu.

E te tangata e mau ana ki te makutu, whakarerea atu.

He rongo Pai Maarire teenei, he hamumu pai atu, kia mahuetia teeraa mea.

Kei kii koe no Atua Maarire te hee.

Mehemea e kaha ana hoki too makutu ki te hoariri, Koohiwi raaua ko te Wairua e pai ana kia mau koe ki te makutu.

Teenaa hoki ra, kei whanaunga anoo, ka kaha ai.

Ehara teenei whakaaro i a Atua Hanga Pai Maarire.

Whakarerea atu, mahue Pai Maarire.

Whakamutua te whakatete whenua a koorua ko too tuakana, ko too matua raanei, no te mea no koorua tahi.

Ka paa he Paakehaa aae!

Mo Taangata o Ruunanga Kiingi teenei hamumu, no te mea ko Mana Nui te ruunanga.

Ko Mana Nui o ai?

Aua.

Koia ka kite.

Me peehea ka kite ai?

Me kimi, me rapu ki te aha?

Ki te mana o Atua Maarire.

Ka kite i a Taangata Wareware raaua ko Ruunanga Wareware e takahi nei I a Atua Maarire raaua ko tana tangata i whakawahi ai.

E kore e mate te tangata ki ngaa taonga nunui; ma te taonga ririki ka hinga ai.

Heoi anoo taku kupu, ko te manawa nui.

Tuatoru ana hokinga ki taua kupu.

Kia rongo.

Kaua rawa te iwi e kai natu mai ki [a] au.

Te take ra, he tahuri iho ngaa peehea na ki a raatou.

Kaaore e kite te tangata i tooku aahua.

E kii ana pea, he koohiwi aahua.

He ao nei ahau, he katoa, he mano no te tangata.

Kua motuhia hoki ngaa kaipatu taangata.

Ko au ia Kahu ki te Ao.

Kia rongo te iwi me te motu ki eenei aahua tohutohu e ako ana i a koe.

Kei taunu, engari kia tahuri ki te mea mau, araa ki te hii o te motu.

Ko Patu, ko Patu; engari kia whakaiti [i] te whakaaro ki raro o te Atua me ana tauira.

KA MUTU!

He kupu ma te ngaakau mahara: He mea whakaaro nui ki te ngaakau mahara te tukunga iho o ngaa whakaaturanga o namata.

E kore e takoto kau; e hura ana ki ngaa kanohi o te ngaakau tohe.

Tirohia atu te whakataukii nei: Tohea puutia.

Teeraa atu tetahi: Ma te inoi anake, ma te nohopuku.

He kupu ako ki te iwi tapu o Atua Hanga: Kaua e tirohia ngaa raa o te kuuaretanga.

Heoi, torona atu oo koutou ringaringa ki te takiwaa o te ao.

Teeraa e anga mai oona taringa, aa, e tohu i tana iwi.

Kei whai ki ngaa ngangau a te iwi, ki ngaa totohe i roto i te paa.

Kei tukua te iwi ki oo raatou taakaro.

Kei puta te kawa i roto i a koe.

Heoi anoo, ki a koe te inoi atu ki too Atua kia tohungia tana iwi, kia peehia te ngaakau hae o ngaa hoa tautohe.

Ki te tuarua o ngaa iwi: Kia peeraa anoo koe te haere i ngaa huarahi o ngaa Pou Tee Uea.

Kia wahanguu ki ngaa ngangau.

Kia peehia i te ngaakau tohe.

Kia inoi tonu ki te Atua.

Kia whai i te aroha ki te rapu i te oranga.

Tirohia [a]tu ngaa pepeha o namata; rapua he oranga mo Iharaaira, aa, noho koe i runga i te rangimaarie.

Kei huna anoo hoki te mea pai i roto i a koe; kia koorerotia ki too whakaminenga taangata.

Kei tohe nui ki too Atua, kei huna te mea tapu ki a koe.

Kia rongo ki taana e mea ai; kia w[h]ai i muri i a ia.

He kupu ki te tuatoru, araa, ki te iwi Poorewarewa: Kia whakapuaki maarire koe i te kupu oha ki toou iwi; no te mea kei a koe te maaramatanga.

E takoto ana taau whakataukii: He rama too kupu ki ooku waewae, he maaramatanga ki tooku ara.

Kia tino rapua anoo hoki te mea tapu e kiia ana ki a koe.

Kia ruia ngaa hua o te raakau i whakatookia ki a koe.

Kia maa too whakaminenga.

E kohi, e tatau, e rui.

Kia mahia anoo hoki ngaa mea i akona ki a koe; te pooti me ngaa whakaaturanga a te Wairua ki a koe, kia tomo mai ai too iwi i raro i a koe.

Kaua e kopia; me whakatuwhera tonu, ahakoa pai, ahakoa kino.

Taku hiahia, kia mahia ngaa mahi o te maaramatanga.

E haere ake nei te taaima e kore ai e aahei te taangata te mahi.

He kupu ki te tuawhaa, araa ki ngaa kaiwhakaako o te ture: Kei waiho too koutou maaiatanga.

Kua oti hoki koutou te hoko ki te wairua me te ngaakau, e kore e hee.

Heoi, kia tohe anoo kia waiho te kotahitanga o te Wairua i runga i te rangimaarietanga.

Tirohia te whakataukii a oo koutou tuupuna, aa, ma koutou hoki aaianei.

Ka tohe ahau ki a koutou, e hoa maa, ki ngaa mahi tohu a te Atua.

Aa, kia maaia anoo te tomo i raro i toona ataranga.

Kia whai kupu ano oo i roto i oo koutou maangai, anoo he toomairangi e whakamaakuukuu ana i te tarutaru hou.

I reira anoo ka maaia tana kupu, a aa e kore e maroke i te raumati too kupu.

Ki te Matua [aa] iwi: Kaua e maangere ki te mahi; kia toa te wairua kia rongo ki te Ariki.

He kupu kotahi ki ngaa kaiwhakawaa: Ko teenei kupu, na, kei whakahaere hee koutou, ina whakarite whakawaa.

Kaua e titiro ki te kanohi o te rawakore, kaua anoo hoki e whakahoonoretia te kanohi o te nui.

Te kupu ki a Matua aa Iwi: Kia rongo ki ngaa kaiaarahi i a taatou.

Kaua anoo hoki e whakatooia te mea i puta mai i oo raatou maangai.

He hunga teeraa i wehea mo te kii tapu. Kua oti mo raatou te koorero oha a te Ariki: kei runga i aku pononga taku manaakitanga, aa, ma raatou ka tuu ai taku iwi i te iwi.

Kia rongo ki te ture, kia whiwhi ai koutou ki te oranga tonutanga, kia kite ai i ngaa raa pai.

Kia tuu mataku i te aroaro o too taatou Ariki.

Kia pai anoo hoki ki oo taatou rama; kia rongo ki toona e mea ai.

Kei turi ki ngaa monita; kia tuu tapatahi i oo raatou aroaro.

Kia peenaa taatou me te waaina hua i ngaa taha o ngaa whare, ki ngaa maahuri oorewa hoki e karapotia nei i te teepara.

Me aata koorero maarire, e ai nei ngaa ritenga Pai Maarire ngaa ritenga kuuare o ngaa iwi nei.

Te Pou Tee Uea me te Tuku, ko te tautohe roa ki te Kaihanga.

Kia uia mea iti, mea rahi.

Me tango; maau e hanga.

Ka kite koe i te hee, i te tika, kawea atu anoo ki a ia.

Kaua e riri nui ki te whakahee i taana e mea ai, kei huna ki a koe ngaa mea papai no te rangi.

Te iwi Poorewarewa: Kei takahi i te maatau o mua, kei matapootia koe.

Engari kia rongo ki taana e mea ai.

Ki te iwi Moonita: Kei hapa taa te Ariki i tohutohu ki roto i a koe.

Ma too hinengaro aroha e tuu wheta ai ki a koe.

Ki a Matua oo Iwi katoa: Ko te whakatete te puutake o te hapa.

Kua whakahaawea katoa ki too Atua.

Kua mea anoo he atua teka.

Kei mea ra taatou no te Atua te hapa.

Kaaore; na te whakatoi ki ngaa kupu a te Atua.

Aa, ka rapu nei taatou i te whakahaawea.

Me utu koia toona aroha ki te aha kua puta mai nei ia; araa ma te manaaki.

Kaua e hapa teetehi oo aana e mea ai, heoi, meingatia katoatia ki te hiahia.

Kua kitea e ahau i taku moenga teetehi whakakitenga, anoo he kapua nui e tuu ana, aa, whakapoouritia ana te ra me toona maaramatanga.

Ka rongo ahau he reo e karanga ana i te takiwaa, Auee, ka rite taku iwi ki ngaa whetuu e taka iho ana i ngaa rangi, aa, e kore e hoki atu ki reira anoo.

Ko taku i whiriwhiri ai kua whakawaangia.

Heoi, kia mau ki too koohatu, kei rite toona kupu e mea nei.

Ma te rongo anake ka mau ai.

Ka tohungia ai teenaa anoo me taatou ki aa taatou tamariki; ma te rongo i kiia ia he tamaiti noou.

Aa, ki te kaahore, ka whiua, peenaa anoo i a ia e whiu nei i a taatou.

Heoi, ka waiho teenaa whiunga hei maumahara ma te iwi.

Kia maarama ki oona paanga mai o te whiu e ako ana i a koe; ki te kore e rongo, ka nuku atu i teenaa whiu.

Tirohia atu too puutake i whakaorangia i roto i te korenga.

Kei whai anoo kia tino tae ki eenaaraa i a Kereeia, i a Hamahona, aa, ka waiho eenaa raa hei aawangawanga i roto i a koe.

He nui anoo taku poouri nooku.

Kiihai i rongo ki te ture, araa, kia tomo kopa ki te ora, turi ngongengonge raanei.

E mea ana te kuuaretanga o te tangata, ma te hamumu anake o te maangai, aua te hinengaro o te iwi.

Te iwi, kia kaha ki te whakapono, kia meinga ai koe he kaahui kotahi i raro i a ia.

Titiro atu ki too hoa tohe.

Na te aha i tuu ai?

Na te rongo ki te ture, na te manaaki ki oo raatou kaiwhakahaere.

Koia teenaa te ture o too taatou Atua, ko te manaaki, ko te whakarongo.

Kei rite taatou ki te tarakihi, e ngahau nei i te raumati, aa, i te makariritanga, kua kaahore.

Kei rite anoo hoki ki te purapura hua kore, e kore nei e maharatia e ngaa kaiwhakatoo.

Heoi, kia whai hua i ngaa tau maha, aa, teeraa e titiro mai a te kaiwhakatoo ki te hua o ana purapura, aa, ka hari, ka koa anoo hoki [i] a ia e noho ana ingaa rangi.

Aa, e kore raanei too aahua e meinga hei whakatoi mo te hunga wairangi.

Aa, ka rite raatou ki te tarutaru e ngingio noa iho nei i te raumati.

Kia whakapae too pai i te hunga e ninihi kee nei i a koe, aa, ka waiho hei waahi koa ki roto i a koe.

Koia e akona nei kia mau ki too taonga hou i heke iho nei kia koe.

Na te aha, koia, e waiho ai oo kaiwhakapae hei apa moou?

Ma te kaha ki te patu?

Ma te maangere?

Ma te whakatoi?

Ma te taunu?

Ma te whakaaro kore?

Kaaore.

Ma te nui anake o te kaha ki te karanga ki a ia.

Kia anga nui mai ki a maatou, e Ihowa!

... ... ...

CHAPTER 2

January 13, 1863.

This is a word for the ministers, for Whiteley, Te Kooti and Brown, for every minister living in the island.

Let them go back to the other side of the sea in Goodness and Peace, go back in Goodness and Peace, because Peaceable God has told me twice that his people, Forgetful, Standing Naked, in the Island in Two Halves will be restored, even to that which was given unto Abraham, for this is Israel.

It was evil that he and the black race of old were excluded, because he made both black and white.

Thus are they one body in the God of Peace.

Taunting is always wrong, for the white is not able to taunt the black, nor the black the white.

For which is his aspect on Taranaki mountain?

Which is it?

White?

Black?

It is as the whiteness of paper, when it is written on by Hemi Kaka[hi] Tohu and Te Ao Katoa.

And, which is his aspect while the natural man is sleeping?

Calm and Shining.

That is the Ace of Spades, Maori Woman.

She is Gleaming Night.

But you are saying, I am drunk.

To me, whose food is the spirits I consume?

The natural man must eat.

Man will err; thus Natural Man shall eat in fitting moderation.

We are told by the trial teachings that the parables were left by Peaceable God as a shield from God against false teachers.

They were ministers and monitors, and such indeed was I in years gone by before the wielding of the sword.

In the last year of that wielding, the war of words began.

But it is real fighting that will destroy this island, as if there were no Taranaki tribe and Ngati Ruanui tribe to raise the mana of the king above the bravery of the talk.

Hence, Natural Man made the boundary which is called The Blocking of Houtaiki and Tu Tangata Kino, in the peaceable northern districts.

Agree, O tribe of Inspired Ones, to seek the ways of Peaceable God to help his people, Forgetful, Standing Naked in the Island in Two Halves.

Turn back to the time of the ancients, when a man grew until his knees stuck out at the back of his head, and only then did he die.

Every rule is that of God.

Quarrelling is the only wrong: once begun, it will consume them.

As for that, bind it.

But good and gentle things, the peaceable song, the peaceable dance, the peaceable song to children, the peaceable tattoo of lip and chin, these are the things for gatherings.

The Ace of Spades will be sought, Maori men and Maori women.

Now, another thing is to cast off witchcraft.

O you people who cling to witchcraft, cast it off.

This is Good and Peaceful news, an excellent word, that that thing should be left behind.

Do not say that Peaceable God is wrong.

If the case were that your witchcraft was effective against the enemy, Natural Man and the Spirit would be willing that you cling to witchcraft.

But as for that, do not let it be reborn and become strong.

This thought is not of God the Good and Peaceful Creator.

Cast it off, leave it behind in Goodness and Peace.

Put an end to land disputes between you and your older brother or your father, for it belongs to you both.

On the other hand, if it is a Pakeha, yes!

These sayings are for the men of the King’s Council, because the Council is a great power.

Great Power of whom?

I know not.

But we shall see.

How shall we see?

For what should we seek and strive?

For the power of Peaceable God.

We shall see Forgetful Man and Forgetful Council trampling on Peaceable God and his man whom he annointed.

Man will not suffer because of great treasures; it is through small treasure that he will fall.

My only word is, long-suffering.

Three times he repeated that word.

Give heed.

Let the people in no wise be angry with me.

The reason is that such behaviour will turn on them.

Man does not see my form.

You may say, it is the form of a man.

I am a spirit, everything, a host out of mankind.

The slayers of men have been cut off.

For I am Cloak over the World.

Listen, O people and island, to these signs I am teaching you.

Do not mock, but turn to the abiding thing, namely, the raising of the land.

Killing, killing: however, let that desire be subject to God and his disciples.

THE END!

A word for the thoughtful heart: The handing down of the wisdom of the past is a matter of much importance to the thoughtful heart.

It does not lie exposed; but it reveals itself to the eyes of the persistent heart.

Ponder this saying: Earnestly contend.

Another is: Only by prayer and fasting.

A word of teaching to the holy people of God: Do not gaze upon the days of ignorance.

Only stretch out your hands to the whole world.

He will surely incline his ears to you, and save his people.

Do not pursue the quarrels of the people, the disputes within the stronghold.

Do not allow my people to engage in mock battles.

Do not grow bitter within.

For it is given unto you to entreat your God to save His people and subdue me jealous heart of the quarrelsome.

To the second of my tribes: Walk in like manner in the paths of the Unshakeable Pillars.

Keep your counsel at quarrels.

Subdue the stubborn-hearted.

Continually entreat God.

Practice love to seek salvation.

Ponder my sayings of old.

Seek salvation for Israel, and dwell in peace.

Neither hide what is good within you; let it be spoken to your harvest of men.

Do not contend against your God, lest that which is holy be hidden from you.

Obey his commands; follow after him.

A message to the third, namely to the tribe of Inspired Ones: Peaceably lay open the abundant word to your people, for you have the light.

Here lies your proverb: Your word is a lamp unto my feet, a light unto my path.

Diligently search out the holy thing which is spoken unto you.

May the seeds of the tree planted in you be scattered abroad.

May your harvest be white.

Gather, bind and sow.

Practise the things you were taught.

You have the post and the guidance of the Spirit, so that your people may enter in under you.

Do not shut it; keep it open, for good or ill.

My desire is that the works of light be pursued.

A time is coming when no man can work.

A message to the fourth, namely the teachers of the law: Do not forsake your courage.

You have been wholly redeemed in spirit and heart, and you will not err.

Whereupon strive to keep the unity of the spirit within peace.

Ponder the saying of your fathers; it is now for you.

I commend to you, my friends, the merciful works of God.

Therefore, enter in boldly beneath his shadow.

Let the words of your mouths be as the dew which moistens the new growth.

Then shall his word be boldly proclaimed, and your message to the body of the people will never wither in the summertime.

To the body of the people: Do not be weary of work; let your spirit be strong to hear the Lord.

One word to the judges: This word is: do no unrighteousness in judgment.

Neither look upon the face of the poor nor honour the face of the mighty.

The message to the body of the people: Obey the workers among us.

Do not dispute what issued out of their mouths.

They are a people separated unto the holy word.

On their account is the abundant word of the Lord fulfilled: my blessing is upon my servants, and through them my people will be established out of the people.

Give heed to the law, that you may inherit eternal life, and that you may see happy days.

Stand fearfully before our Lord.

Be good to our torchbearers; give heed to what he [sic] says.

Do not be deaf to the monitors; stand singlemindedly before them.

Let us be like the fruitful vine on the sides of the houses, and like the olive saplings round about the table.

Speak with all peaceableness, so that the foolish ways of these tribes will become the ways of Goodness and Peace.

The Unshakeable Pillar and the Duke are to wrestle long with the Creator.

Let matters great and small be enquired upon.

Take them; they are for you to deal with.

When you see right or wrong, carry it away to him again.

Do not wrathfully condemn what he says, lest the good things of heaven be hidden from you.

The tribe of Inspired Ones: Do not trample the knowledge of old, lest you be blinded; rather, give heed to what he says.

To the tribe of Monitors: Let not that which the Lord laid up within you be passed over.

By your loving heart it shall be opened unto you.

To the whole body of the people: Rebelliousness is the cause of your destitution.

You have altogether despised your God.

You have said he is a false god.

Let us not say that destitution comes from God.

No, it comes from disobeying the words of God.

Thus we courted destitution.

For we should repay his love with that which he brings forth, namely with praise.

Do not despise anything he says; then all we desire will be accomplished.

I have seen on my bed a vision, as if a great cloud arose, darkening the sun and its light.

I heard a voice crying in space, Alas, my people are like stars falling from the heavens, never to return to their place again.

That which I chose has been judged.

Whereupon cling to your rock, lest his word which I speak be fulfilled.

It is only through hearing that you will cling.

He teaches us as we teach our children: through listening, he is called a child of yours.

And if he does not, he is chastised, as He chastises us.

Whereupon that chastisement remains as an example for the people.

Understand that the striking of the lash is teaching you; if you do not listen, he increases the lash.

Think upon your ancestor who was saved from within the destruction.

Do not work to bring about the days of Delilah and Samson, but let those days remain as a warning within you.

Great indeed is my own distress.

I did not listen to the law, which says, Enter into life lame, or on crippled knees.

The foolishness of man says it is by the words of the mouth alone, not the heart of the people.

People, be strong in faith that you might be called one flock under Him.

Consider your enemy: through what do they stand?

Through obeying the law, through respecting their leaders.

For that is the law of our God: respect and obedience.

Let us not be like the locust, which is carefree in the summertime but in the cold he is no more.

Neither be like the barren seed, which will not be cherished by the sowers.

But let it be fruitful through many years, and then the sower will gaze upon the fruit of his seeds and be joyful, and rejoice in it all his days.

Let not your manner be called a reproach of the foolish people.

For they are like the weeds which wither away in the summer.

Let your goodness accuse the people who steal from you, and let it remain as a place of rejoicing within you.

Thus are you taught to cling to your new treasure which descended upon you.

For through what, then, will your accusers become a company of workers for you?

Through prowess in battle?

Through sloth?

Through rebelliousness?

Through taunts?

Through thoughtlessness?

No! Only by the constancy of your strength in calling upon him.

Turn to us, O Jehovah!

... ... ...

UPOKO TORU

Taranaki, waahi o Keenana, Huurae 8, 1864.

Ko te Kapenga a Te Ua, te poropiti tuatahi.

No te marama o Hepetema, no te tahi o ngaa raa, 1862, ka kawea te aroha o te Atua ki toonaa iwi Wareware, Tuu Kiri Kau.

Kiihai i moohiotia te hinengaro o te tangata, koia anoo i ki[i]a ai ko Tuu Wareware.

I reira anoo ngaa raa o te totohe me te whakateka i roto i te koohiwi o te tangata.

I mea ahau kia tiakina te kaipuke me oona utanga, aa, kia kawea terongo ki ngaa ruunanga o te Hiingiki Tawhiao.

Heoi, kiihai i paingia.

Ko wai e aahei te whakarongo ki te iti o te koohiwi naana I hamumu?

No te rima o ngaa raa o Hepetema ka puta mai ki [a] au te anahera a te Atua.

Ka mea ia ki a au kia nohopuku ahau mo ngaa hara a tooku iwi.

Aa, kotahi tooku tino raa i whakamamae ai ahau i a au anoo.

Ka tangohia ahau i roto i ngaa ringaringa o ngaa tamariki kee, e koorero teka nei oo raatou maangai, aa, he ringaringa matau teka oo raatou ringaringa matau.

I teenei raa, e hoa maa, kua hoki[a] ahau ki tooku maataamuatanga.

Kua peeia ngaa tauiwi i runga i tooku teepu.

Aa, kiihai i tirohia taku peehe[a]tanga e taku iwi; i mahara hoki he poorangi ahau.

Kaahore! He mea whakamahara e te Atua kia kawea ki te noota o taku iwi, he mea kia whakatoia ai ahau e aku whanaunga.

Heoi, kiihai aku maatua i mahara ki te peeheatanga o Pita: i uakina nei te tatau o te whare herehere e te anahera a Ihowa, aa, wetekia ana oona herenga.

E toru hoki aku herenga ki te mekameka, e toru hoki ngaa wetekanga a te anahera.

Aa, tee moohio ki taa raatou e mea ai; i reira anoo tukituki ana ahau e raatou, whakahekea ana te toto hara kore.

E hoa maa, he mea tono e te Wairua ki toona anahera, kia whakakitea te oranga ki teenei whakatupuranga, peeraa hoki ki a Hoani; I whakakitea e te Wairua ki a ia i Paatama.

Naana hoki i whakakite teenei ingoa a te Karaiti, me ngaa mea katoa kua kitea e ia.

Ko taua Ruura anoo hoki kua puta mai nei ki a koutou, aa, e kawe nei anoo i eenei raa ki toona iwi.

Heoi, kia manaakitia te koororia o te Atua i Runga Rawa.

Koia te Kaiuhi[i]a i a koe ki te kapua.

Teenei te mahi kuuare a oo koutou teeina, te iwi kiihai nei i wehi ki Te Atua, kiihai i whakaaro ki te tangata, e mea ana i roto i toona ngaakau, E kore ahau e whakakorikoria; kaaore he hee mooku, ake, ake.

Kii tonu toona maangai i te kanga, i te hiianga, i te patipati; kei raro iho i toona arero te nanakia.

Ko te aahua hoki o teenaa mahi, e whakamanamana ana ki te nui o oona taonga.

Ka kuupapa iho ia, ka piko iho, kia hinga ai te hunga rawa kore i aana meanga.

E hoa maa, kaua e peenaa.

E ngaa tauiwi, titiro atu ki [a] Aaperahama, ki too matua taane, ki a Aapera hoki i whaanau ai koutou.

Naaku hoki ia i karanga.

KA MUTU!

... ... ...

UA GOSPEL

CHAPTER 3

Taranaki, land of Canaan.

July 8, 1864.

The Casting Off of Te Ua, the first prophet.

In The month of September, on the first of the days, 1862, the love of God was carried to his people, Forgetful, Standing Naked.

The mind of man was not informed, and thus he was said to be Standing Forgetful.

Those indeed were the days of dispute and mistrust within the natural man.

I said let the ship and its cargo be guarded, and the news be carried to the councils of King Tawhiao.

However, it was not approved.

Who could listen to the lowliness of the natural man who spoke?

On the fifth of the days of September there appeared to me the angel of God.

He told me to fast for the sins of my people.

And I passed one great day, when I subjected myself to suffering.

I was delivered into the hands of strange children, whose mouths speak vanity, and whose right hands are hands of falsehood.

Today, my friends, I have been restored to my birthright.

The strangers have been banished from my table.

And my people did not perceive my circumstances; indeed, they thought I was mad.

No! It was a thing willed by God, that I should be carried to the north of my people ['s territory], that I might be mocked by my kinsmen.

Only my elders did not remember the example of Peter, for whom the door of the prison house was opened by the angel of the Lord, and his bonds were loosed.

Three times, likewise, I was bound in chains, and three times they were loosed by the angel.

And they knew not what they did; for there they beat me, and innocent blood was shed.

My friends, it was a thing signified by the Spirit to his angel, that salvation be revealed to this generation, as it was, likewise, to John, when it was revealed to him by the Spirit at Patmos.

It was he also who revealed this name of the Christ, and all the things which he had seen.

It is that same Ruler who has now appeared unto you, and brings these days to his people.

Therefore, let the glory of the Most High God be praised.

He is the one who covers you with the cloud.

This is the foolish work of your younger brothers, the people who feared not God, neither regarded man, each saying within his heart, I will not be moved; for I shall never be in adversity.

His mouth is full of curses, deceit, and fraud; under his tongue is mischief.

And the way of that work is, boasting in the abundance of his possessions.

He crouches and humbles himself that the poor may fall by his dealings.

O friends, do not do likewise.

O strangers, look upon your father Abraham, and upon Abel, from whom you sprung.

It was I who called him.

THE END.

© Copyright 2007-2021 Auturoa - All Rights Reserved.