Categories
Maaramataka Te Waitohu Poo

Maaramataka Tuuranganui a Kiwa – Addendum

Korowai o Ngaa Atua

Taane te Waananga a Rangi appointed some of his elder brethren to be stationed both on the back and front of their common parent Ranginui, thus:

Uru te Ngangana